• #

  So er lidætlanin her og allar lidvenjingar eru à lima appini og ein fràgreiding um hvønn lid tìma. Vit byrjar 18. januar

 • #

  Minnist til at tá tú er limur í Vælvera Fitness so kostar tað einki at fá tina egnu venjingarætlan.

 • #

  Tú kanst altið keypa gávekort í Vælveru Fitness.

 • #

  Vælvera Fitness

  Tú kanst fáa ráðgeving um kost frá útbúnum kostráðgeva. Vit bjóða eisini persónliga venjing, coaching, fysioterapi og vøddamíking. Øll okkara starvsfólk hava viðkomandi útbúgving.

 • #

  Vælvera Fitness

 • #

Gerst limur ella Rita Inn

Tú kanst melda teg til lim við at trýsta á ímyndina niðanfyri. Hvussu nógvar mánaðir tú ynskir at keypa velur tú sjálv/ur.
 
  Gerst limur   

 

Tú kanst innrita teg á hesu leinkju.

  Rita inn 

Venjingarskrá fyri lið

Vit bjóða nógv ymisk lið. Ert tú limur, kanst tú luttaka á øllum liðum uttan meirkostnað. Síggja venjingarskránna fyri lið í ávikavist Tórshavn og Runavík.

Venjingarskrá - Tórshavn »

Venjingarskrá - Runavík »Upplatingartíðir

Her sært tú okkara upplatingartíðir

Vælvera Fitness Runavík
Mánadag -  sunnudag 05:00 - 24:00

 

Vælvera Fitness Tórshavn

Mánadag - sunnudag

05:00 - 24:00

 

Vælvera Fitness Miðvágur
Mánadag -  sunnudag 05:00 - 24:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB HOS VÆLVERA FITNESS

GENERELT

Medlemskabet giver dig ubegrænset adgang til træning i alle Vælvera Fitness' centre, medmindre der er tale om specielle medlemskaber der kun giver adgang til én lokation, f.eks. på Syderø. Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne genkende dig, opbevarer vi et foto sammen med dine personlige oplysninger. Hvis du har ændringer til disse, skal du straks give besked til dit lokale center. Du har som medlem hos Vælvera Fitness selv ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet. Træning i centrene er på eget ansvar.

Du skal være over 18 år for at oprette et medlemskab hos Vælvera Fitness. Hvis du er under 18 år skal du have en forælder, værge eller myndig person med ved oprettelse af dit medlemskab. Såfremt du ikke har en myndig person med dig, skal du tage en medlemskontrakt med hjem og medbringe den næste gang, du kommer i centeret. Du kan ikke træne i centeret, hvis ikke vi har modtaget en gyldig underskrift fra en myndig person.

MEDLEMSKORTET

Medlemskortet skal indlæses i kundecomputeren inden træningen påbegyndes. Hvis du mister eller beskadiger dit kort, skal det straks meddeles til Vælvera Fitness, som udsteder et nyt kort mod betaling. Hvis du glemmer dit kort, vil du mod betaling kunne træne alligevel. Der pålægges 750 kr. i gebyr ved misbrug af personligt medlemskort. Hvis du opholder dig i et center uden at være medlem, vil du blive bortvist og udelukket fra Vælvera Fitness. Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra Vælvera Fitness.

 

LØBENDE MEDLEMSKABER

Ved indmeldelse skal du betale frem til næste trækning samt tilmelde betalingen til PBS/Dibs, dette sker automatisk i centeret ved oprettelsen. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket på din bankkonto hver måned. Du betaler således 1 måneds medlemskab hver måned. Medlemskabet er løbende, indtil det opsiges, med 1 måneds opsigelse.

Betalingsservicemedlemskaber kræver gyldig betalingsserviceaftale. Såfremt din betalingsserviceaftale ikke er oprettet korrekt, forbeholder vi os retten til at opkræve gebyr på kr. 50,00 hvis din betaling sker efter d. 4. i hver måned.

Du skal have sygesikringskort og gyldigt billede-id med ved oprettelse.

OPSIGELSE

Du kan opsige dit medlemskab ved at henvende dig personligt i et af vores centre. Det er også muligt at opsige pr. e-mail til info@vaelvera.fo med oplysning af for- og efternavn, medlemsnr. eller CPR-nummer samt en tilkendegivelse af, at du ønsker at opsige dit medlemskab. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at opsigelsen er sket korrekt. En opsigelse sendt over Facebook er ikke en gyldig opsigelse.
 
Ved opsigelse af dit medlemskab har du et varsel på løbende måned plus én måned. 

Eventuelle restancebeløb modregnes et tilgodehavende. Hvis du har tilgodehavende stående på kontoen vil dette udbetales, i slutningen af måneden.

Der kan gå op til 30 dage fra udløbet af dit medlemskab, til et eventuelt tilgodehavende er på din konto.

Ved opsigelse eller pause af dit medlemskab i et af vores centre, skal du underskrive en kvittering for at dette er gjort korrekt. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er opsagt eller på pause. Hvis du opsiger dit medlemskab eller pauser det over email, vil du modtage en skriftlig tilkendegivelse på at er ordnet, som du også skal gemme som kvittering.

MANGLENDE BETALING

Dit kort vil blive spærret, hvis din betaling ikke betales til tiden. Kortet vil først kunne benyttes igen, når skyldige beløb er betalt. Bemærk at dit medlemskab stopper ikke, selvom dit kort spærres. 

 

PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause i op til fire måneder mod betaling. Du kan enten henvende dig i dit center, eller sende en email til info@vaelvera.fo hvor du oplyser start og slutdato på din pause, samt dit fulde navn og medlemsnummer.

Ved opsigelse eller pause af dit medlemskab i et af vores centre, skal du underskrive en kvittering for at dette er gjort korrekt. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er opsagt eller på pause.

 

TILMELDING / AFMELDING AF HOLD

Du kan til- og afmelde hold via kundecomputerne i centeret, via www.vaelvera.fo telefonisk. Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest tre timer før holdstart. Fremmøde til et tilmeldt hold skal ske 10 min. inden holdstart i kundecomputeren, ellers skal du henvende dig i receptionen. Dette gælder også hvis du står på ventelisten. Hvis du ikke møder op til et hold, du har booket, vil du blive pålagt et gebyr på 20 kr. Beløbet bliver automatisk trukket på din månedlige PBS/Dibs-opkrævning. Kontantmedlemskaber bliver fratrukket én dag fra gyldighedsperioden.

PERSONLIG TRÆNING

Afbud til personlig træning timer skal ske senest 3 timer før det aftalte tidspunkt, ellers fratrækkes 1 klip på klippekortet. Ubrugte klip til personlig træning refunderes ikke.

PERSONLIG PROGRAMLÆGNING

Afbud til personlig programlægning/programopfølgning skal ske senest 3 timer før det aftalte tidspunkt. Afmeldes programlægningen/programopfølgningen senere refunderes indbetalte beløb ikke, hvis du har betalt for det. Ved afbud kan programlægningen /programopfølgningen maksimalt genbookes 3 gange, herefter annulleres programlægningen/programopfølgningen og indbetalte beløb refunderes ikke.

GAVEKORT

Gavekort kan ikke ombyttes til produkter eller refunderes til kontanter.

DOPING

Som medlem hos Vælvera Fitness kan du underlægges en doping test, hvis det forlanges af repræsentanter fra Anti Doping Danmark eller andre instanser. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning. Oplysninger om en evt. positiv dopingprøve vil blive givet til DFHO og vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre som er tilknyttet DFHO.

BRUD PÅ MEDLEMSBETINGELSERNE

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, udlån af medlemskort, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel handling, kan Vælvera Fitness til enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra Vælvera Fitness.

VARSLING AF ÆNDRINGER

Ændringer vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Ændringer varsles via opslag i Vælvera Fitness' lokaler, på www.vaelvera.fo samt via servicemails.
Vi anbefaler, at du altid har tilmeldt en gyldig email adresse til vores email service, så du kan modtage ændringer over email, samt andre informationer løbende.

BØRN I CENTRENE

Børn må af sikkerhedsmæssige årsager ikke opholde sig i træningsområder eller holdsale. De må gerne sidde i caféområdet eller i et eventuelt børnerum.
Du må gerne have din baby med rundt i centeret i en lift, husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer.

Underretning om indsamling af personoplysninger

 

Vælvera Fitness indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Vi er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, som sker i samarbejdet med vores software udbyder, Sport Solution A/S. Efter databeskyttelsesforordningens  regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv. 

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Vælvera Fitness er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os på: info@vaelvera.fo

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Vælvera Fitness, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.
 
Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, dopingkontrol, refunderinger, inkasso og blacklisting.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens  § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven. 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Vælvera Fitness har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, foretage visse behandlinger i markedsføringsøjemed samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi - med dit samtykke - oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til antidopingmyndighed, forsikringsselskaber, advokat, inkassofirma eller databehandlere.

5. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder: 

 • Medlemsdata - Opsigelse af medlemskab + 6 måneder
 • Tv-overvågning - Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger
 • Forsikringssag - Afslutning af sag + 3 år
 • Finansielle transaktioner - Sidste transaktion + 5 år
 • Blacklisting - Ophør af blacklisting + 10 år
 • Tilvalgte træningsydelser - Opsigelse af medlemskab + 6 måneder
 • Markedsføring - Tilbagetrækning af samtykke
 • Gæld - Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 3 år

6. Retten til at trække samtykke tilbage 

I de situationer, hvor vores behandlingsgrundlag er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller via kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

7. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

8. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

2  Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)